zondag 24 oktober 2021 17:00 tot 18:15
georganiseerd door The Hague Humanity Hub

How can we solve climate change together?

We naderen snel de COP26 bijeenkomst van de Verenigde Naties over klimaatverandering. De druk op veel staten om met nieuwe maatregelen en beloften te komen om hun koolstofuitstoot te verminderen, is hoog. Dit geldt ook voo het verlenen van steun aan de landen die het meest te lijden zullen hebben onder het veranderende klimaat.

De VN speelt een rol door aan te geven wat er moet gebeuren, en door regeringen een gelijkwaardige ruimte te bieden om te discussiëren en tot overeenstemming te komen. Maar doet de VN wel genoeg? Welke rol spelen de VN-agentschappen nu om verandering teweeg te brengen? Zal de VN een rol spelen bij de eisen inzake klimaatrechtvaardigheid? Heeft de VN de mogelijkheden om in te grijpen in conflicten die door het klimaat worden veroorzaakt?

Tijdens deze Hague Talks, tevens het slotevenement van Just Peace Month 2021, zullen sprekers uit de frontlinies van de klimaatcrisis uitleggen waar volgens hen de VN een rol kan spelen, en wat er volgens hen nog meer moet gebeuren.

Meer details volgen binnenkort.

Evenement moderator is Hajar Yagkoubi. Voormalig VN-Jongerenvertegenwoordiger en werkte aan onderwerpen gerelateerd aan mensenrechten en veiligheid, maar ook aan vraagstukken gerelateerd aan de klimaatcrisis, polarisatie, en boven alles: jongerenparticipatie. Haar persoonlijke doel is om meer jongeren te betrekken bij de besluitvorming in de politiek.

Sprekers:

  • Hans van Dijk is één van de kernleden van Grandparents for Climate, een organisatie die wordt gesteund door het UN Environment Programme (UNEP). Grootouders over de hele wereld maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Hans spreekt zich uit en is betrokken bij actie voor een duurzame toekomst voor de volgende generatie en de generaties daarna.
  • Aoife Fleming is lid van World’s Youth 4 Climate Justice, een wereldwijde campagne om klimaatverandering en mensenrechten voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) te brengen om een advies te vragen. Haar interesse gaat uit naar hoe juridische oplossingen kunnen helpen om de klimaatcrisis aan te pakken, zowel vanuit het perspectief van klimaatfinanciering als vanuit dat van rechten.
  • Maha Yassin is junior onderzoeker bij het Planetary Security Initiative (PSI) van het Instituut Clingendael. Ze wil haar verhaal delen omdat ze het grootste deel van haar leven in Irak heeft gewoond en daar de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve heeft ondervonden. Ze switchte van loopbaan om zich met dat onderwerp bezig te houden en richtte haar aandacht op de bestrijding van klimaatverandering.