vrijdag 22 oktober 2021 10:00 tot 13:00

Location: Online

Time: 12:00

Over deze lezing

Van oorlog en mensenrechten tot handel en grondgebied: internationale verdragen regelen al lang de betrekkingen tussen staten over een breed scala van onderwerpen. Maar hoe komen staten met zeer verschillende economische, culturele en historische achtergronden tot een overeenkomst die voor iedereen geschikt is? En wat zijn de dynamieken, afwegingen en uitdagingen van dit proces?

De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) is gespecialiseerd in het onderhandelen over en het goedkeuren en toepassen van internationale verdragen die rechtszekerheid bieden aan personen en bedrijven die betrokken zijn bij grensoverschrijdende activiteiten, hetzij door werk, studie, winkelen, reizen, handel of andere activiteiten. Met meer dan 40 verdragen en instrumenten die onder haar auspiciën zijn aangenomen, heeft de HCCH meer dan 125 jaar ervaring in verdragsontwikkeling.

In deze lezing neemt de HCCH u mee achter de schermen van de onderhandelingen over haar nieuwste verdrag, het 2019 Vonissen Verdrag. In juli 2019 aangenomen, het Vonissen Verdrag stelt een gemeenschappelijk kader vast voor het wereldwijde verkeer van rechterlijke beslissingen in burgerlijke of handelszaken en maakt een einde aan de complexiteit die het gevolg is van verschillen in rechtsstelsels. Zodra het in werking treedt, zal het de rechtszekerheid en voorspelbaarheid vergroten en tegelijkertijd de kosten van de internationale handel verlagen. Ontdek samen met ons hoe het Vonissen Verdrag tot stand kwam en werd aangenomen!

HCCH Website | LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube