donderdag 7 oktober 2021 16:00 tot 23:59

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en bedreigen de huidige en toekomstige generaties. De klimaatcrisis genereert en verergert mensenrechtenproblemen voor alle bewoners van onze planeet, maar treft inheemse volken en plattelandsgemeenschappen onevenredig zwaar. 

Jongeren uit de hele wereld zijn van mening dat er dringend klimaatmaatregelen moeten worden genomen en wenden zich tot het Internationaal Gerechtshof om bij te dragen tot de geleidelijke ontwikkeling van klimaatrechtspraak. Aangezien dit jaar de 75e verjaardag van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) wordt gevierd, is dit het perfecte moment om het potentieel van een advies van het ICJ over de verduidelijking van de verplichtingen van staten te analyseren. 
 

Deze dialoog zal gaan over de ongelijkheden waarmee kinderen, jongeren en gemarginaliseerde gemeenschappen worden geconfronteerd als gevolg van de klimaatcrisis, en heeft tot doel de krachtige rol te erkennen die jongeren spelen bij het aansturen van klimaatambities. Het evenement zal worden afgesloten met een discussie over de rol van Nederland in het nastreven van rechtvaardige klimaatactie bij de Verenigde Naties, bijvoorbeeld door het aanvragen van een advies van het ICJ. 
 

Doe mee op 7 oktober om 16:00 uur in het Vredespaleis.  

Dit evenement wordt georganiseerd door World’s Youth for Climate Justice, UN Youth Impact, de Nationale Jeugdraad, Jonge Klimaatbeweging, SDG Nederland, Milieudefensie, Defence for Children en Both Ends, in samenwerking met Just Peace Month 2021

WY4CJ | Defence Children | JKB | SDG Nederland | Milieudefensie