woensdag 11 november 2020 16:00 tot 17:30
georganiseerd door De Haagse Hogeschool

Datum: woensdag 11 november 2020
Tijd: 16:00 uur – 17.30 uur

Over het evenement

Op 31 oktober 2020 is het 20 jaar geleden dat de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid (UNSCR 1325) heeft aangenomen, waarmee wereldwijd de agenda voor vrede en veiligheid voor vrouwen (WPS) op meerdere veiligheidsplatforms werd gelanceerd. In de daaropvolgende jaren hebben terrorisme, gewelddadig extremisme en de aard en intensiteit van internationale conflicten gevolgen voor vrouwen. Tegelijkertijd zijn vrouwen steeds meer naar voren gekomen als belangrijke actoren binnen en buiten de WPS-agenda, ook als leden van gewelddadige extremistische groeperingen.

In dit webinar zal ons vooraanstaande panel beoordelen hoe UNSCR 1325 zich heeft aangepast en kan blijven evolueren om de uitdagingen van internationale vrede en veiligheid aan te pakken. Een panel van vooraanstaande experts en praktijkmensen van over de hele wereld zal dit probleem en een aantal toonaangevende vragen behandelen, waaronder:

  • Hoe hebben terrorisme en gewelddadig extremisme de WPS-agenda beïnvloed?
  • Hoe heeft de WPS-agenda op zijn beurt de terrorismebestrijding en de CVE beïnvloed?
  • Hoe hebben de VN-Veiligheidsraad of individuele lidstaten de WPS-agenda binnen de VN naar voren gebracht of beperkt?
  • Wat moeten de belangrijkste doelstellingen zijn van de WPS-agenda in de toekomst?

Het webinar wordt gezamenlijk georganiseerd door het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), Women in International Security Netherlands (WIIS_NL), de leerstoel UN Studies in Peace and Justice en het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Het zal gastheer zijn van een vooraanstaand panel van sprekers, die een breed spectrum van standpunten over dit onderwerp zullen geven vanuit hun verschillende perspectieven: juridisch, militair, humanitair en diplomatiek. Dit zal een openbaar, opgenomen evenement zijn en iedereen is welkom om (virtueel) bij te wonen.

Sprekers

  • Ambassadeur Sahar Ghanem, Jemenitische ambassadeur in Nederland, Zweden en Noorwegen
  • Luitenant-kolonel Ella van den Heuvel, Genderadviseur van de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten
  • Professor Jayne Huckerby, klinisch hoogleraar rechten aan de Duke University
  • Azadeh Moaveni, Gender Project Director, International Crisis Group, auteur ‘Guest House for Young Widows’

Partners organiseren 

De voorzitter van VN-studies in vrede en recht
De leerstoel wordt voor een periode van drie jaar gefinancierd door de gemeente Den Haag en maakt deel uit van het ‘Van Aartsen honoursprogramma’ op het gebied van UN Studies. Deze leerstoel heeft tot doel de zichtbaarheid en relevantie van de VN te vergroten door te profiteren van Den Haag, een strategisch centrum voor VN-studies. 

Internationaal Centrum voor Terrorismebestrijding (ICCT)
Het International Centre for Counter-Terrorism – Den Haag (ICCT) is een onafhankelijke denk- en doetank die multidisciplinair beleidsadvies en praktische, oplossingsgerichte implementatieondersteuning biedt op het gebied van preventie en de rechtsstaat, twee essentiële pijlers van effectieve terrorismebestrijding. 

Women in International Security Netherlands (WIIS NL)
Women in International Security – The Netherlands (WIIS-NL) is een dochteronderneming van WIIS Global. Leden van WIIS-NL zijn onder meer professionals, ambtenaren, academici, ngo’s, medewerkers van internationale instanties, studenten en organisaties, ambassadepersoneel, politici en geïnteresseerde burgers. De basis van het Chapter is de Universiteit Leiden in Den Haag. Ga voor meer informatie over het werk van de groep naar de WIIS-NL website en volg hun twitterpagina (@WIIS_NL).

Instituut voor Veiligheid en Wereldwijde Zaken (ISGA) Het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) richt zich op multidisciplinair onderzoek en onderwijs binnen het internationale wetenschappelijke veld van veiligheidsstudies. Het Instituut analyseert en bestudeert vraagstukken op een coherente manier vanuit hun lokale transnationale en mondiale impact. ISGA opereert vanuit Den Haag, de derde grote stad van Nederland, centrum van nationaal bestuur en Internationale Stad van Vrede, Recht en Veiligheid