Decisio-rapport: een economische impactanalyse van de internationale non-profit sector in Den Haag

Den Haag is vestigingsplaats voor vele internationale (intergouvernementele) organisaties, ambassades en consulaten, internationale scholen, internationale kennisinstellingen, NGO’s, expat- en serviceorganisaties en aan ambassades gelieerde organisaties. De gemeente is zich er zeer van bewust dat deze internationale organisaties een belangrijke impuls geven aan de Haagse economie en zet in op het zo goed mogelijk faciliteren van…